Category: Music
Author: Kalliopi Kaboureli
Published (on YouTube): 2008-09-30
Published (here): 2014-03-25
Rating: 3.9364161; Votes:173
Zouzounia xionati Zouzounia xionati Zouzounia xionati Zouzounia xionati
Views: 952255; Favorites: 0

Description:
zouzounia i istoria tis xionatis mesa apo ta matia ton zouzounion...

Video duration: 6 min.
«zouzounia xionati pa...» screenshots:
00:02:30
Zouzounia xionati
00:01:15
Zouzounia xionati
00:02:30
Zouzounia xionati
00:03:45
Zouzounia xionati